Verlofregeling

 

SCHOOLVERLOF? DAT KAN, MAAR LEES WEL EERST DE REGELs


Schoolverlof voor een huwelijk, begrafenis etc. kunt u aanvragen met het aanvraagformulier voor verlof. Alleen wanneer de aanvraag aan de criteria voldoet, mag de directie de aanvraag goedkeuren. Voldoet de aanvraag niet aan de criteria, dan mag de directie de aanvraag niet goedkeuren. Dit geldt voor alle leerlingen vanaf 5 jaar oud.

In alle gevallen waarbij een leerling zonder toestemming afwezig is, moet de school dit verplicht melden bij de leerplichtambtenaar. Dit geldt ook bij het vermoeden van een onterechte ziekmelding, bijvoorbeeld net voor een vakantie of net na een vakantie.Via onderstaande formulieren kunt u verlof aanvragen.

verlof aanvraagformulier tot tien dagen

verlof aanvraagformulier vanaf tien dagen

Recht op onderwijs en leerplicht gemeente Amstelveen (aanvullende informatie)English version:

application form for exemption from regular school attendance for up to 10 schooldays


application form for exemption from regular school attendance for more than 10 schooldays

Right to education and compulsory education municipality of Amstelveen (additional information)