Aanmelden

 

Nieuw toelatingsbeleid 4-jarigen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel voor scholen onderwijsgroep Amstelland en Amstelwijs

De basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel gaan in de loop van dit jaar over op een gezamenlijke vorm van aanmelding en plaatsing voor toekomstige vierjarigen. Voor kinderen die vanaf 1 september 2020 geboren zijn, gaat dit gelden.

Bij deze nieuwe manier van aanmelden en plaatsen heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur. Kinderen kunnen zo veel mogelijk in de omgeving van hun huis naar een basisschool en ouders kunnen elke basisschool in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel kiezen.

Aanmelden vanaf eind september 2023
Ouders met een kind dat geboren is tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 ontvangen eind september het aanmeldformulier samen met de informatie over het aanmelden en plaatsen. Vanaf dat moment kunnen deze kinderen worden aangemeld. Aanmelden doet u door het aanmeldformulier bij de school van eerste voorkeur in te leveren. Als onze school uw eerste keuze is, levert u het aanmeldformulier bij ons in bij de administratie.
Wanneer er al een oudere broer of zus op onze school zit, heeft uw jongere kind bij ons een plaatsgarantie.

Als uw kind na 31 augustus 2021 geboren is, kan u uw kind nog niet aanmelden. Jaarlijks in oktober worden de aanmeldformulieren toegestuurd voor 12 geboortemaanden. Vanaf dat moment kunnen deze kinderen worden aangemeld.
Wanneer uw kind vóór 1 september 2020 geboren is, kunt u uw kind nog volgens de huidige werkwijze aanmelden.

Altijd (opnieuw) aanmelden!
U meldt uw kind altijd (opnieuw) aan, óók als u in het verleden uw kind al had aangemeld op een basisschool. Dat geldt ook voor een kind waarvan een oudere broer of zus op onze school zit. Alleen op deze manier weten wij voor hoeveel kinderen een plaats gereserveerd moet worden.
Als u over een schriftelijk bewijs beschikt waaruit blijkt dat wij u in het verleden een plaats hebben toegezegd, bent u verzekerd van deze plaats wanneer u voor onze school kiest. Lever dan bij het aanmeldformulier het schriftelijk bewijs van de toegezegde plaats in.

Vanaf half september zal meer informatie over het toelatingsbeleid op de website van onze school staan.
Op de website van de gemeente kunt u dan uw woonadres invoeren en worden alle basisscholen in volgorde van afstand vanaf dit adres getoond.
Ook kunt dan met uw vragen over het toelatingsbeleid bij de helpdesk terecht.

 

toelatingsbeleid 4-jarigen geboren voor 1 september 2020

U wilt uw kind aanmelden bij de Michiel de Ruyterschool - welkom!

Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. U kunt uw kind voor onze school aanmelden door het invullen van ons aanmeldingsformulier. U ontvangt het aanmeldformulier tijdens uw bezoek aan een van de informatiebijeenkomsten en/of na een rondleiding. 

U kunt het aanmeldformulier aan ons retourneren via de email of per post. Wanneer we uw kind kunnen plaatsen, gaan we over tot de officiële inschrijving. Binnen een tot twee weken ontvangt u dan een schriftelijke bevestiging van inschrijving. Uw kind heeft dan een plek op onze school.

Alle leerlingen uit Amstelveen en Amsterdam zijn welkom op onze school. Kinderen uit de postcodes 1181, 1182 en 1081 krijgen voorrang bij plaatsing.


Drie maanden voor de vierde verjaardag nodigt de groepsleerkracht u uit voor een afspraak voor een intakegesprek. 
Tijdens het intakegesprek:
  • maken u en uw kind kennis met de nieuwe juf of meester
  • hoort de leerkracht graag meer over de ontwikkeling van uw kind
  • kunt u eventuele vragen stellen
  • maakt u samen met de leerkracht afspraken om alvast een paar keer te wennen op school, voordat er officieel gestart mag worden (dag na de vierde verjaardag)
 

Zij-instroom

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor onze school en uw kind is ouder dan vier jaar, dan bekijken wij eerst of nog er nog plaats is. Wanneer wij nog een plek beschikbaar hebben nodigen wij u uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we met u de reden van de overstap naar onze school en de onderwijsbehoefte die uw kind heeft. Wanneer u besluit over te gaan tot aanmelden, dan nemen wij contact op met de huidige school van uw kind en vragen wij een onderwijskundig rapport op. We onderzoeken of wij uw kind de juiste ondersteuning kunnen bieden. Wanneer we aan de ondersteuningsbehoefte kunnen voldoen kan uw kind op onze school ingeschreven worden.