Schoolgids


De schoolgids is een document met informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen.
In deze gids vindt u praktische informatie zoals schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. U kunt lezen hoe wij ons onderwijs organiseren en welke keuzes we daarbij maken. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). We wensen u veel leesplezier.

Klik hier voor de schoolgids in het Nederlands.

Klik hier voor de schoolgids in het Engels.