Schoolgids


De schoolgids is een document met informatie over de school voor ouders, verzorgers en leerlingen.
In deze gids vindt u praktische informatie zoals schooltijden, vakanties, leden van de medezeggenschapsraad (MR) etc.

Klik hier voor de schoolgids in het Nederlands.


Click here for the English version.Aanvulling schoolgids:

Vrijdag 24 februari 2023 (de dag voor de voorjaarsvakantie) is een studiedag voor de leraren en een vrije dag voor de leerlingen.Verplichte extra onderwijsactiviteiten
Naast vakken als taal, rekenen, Engels en bewegingsonderwijs zijn er vaak nog extra activiteiten op de basisschool. Basisscholen beslissen zelf welke extra onderwijsactiviteiten zij in het lesprogramma (of onderwijsprogramma) opnemen. Uw kind is wettelijk verplicht om mee te doen aan alle activiteiten die bij het lesprogramma horen.

Extra  onderwijsactiviteiten georganiseerd op de Michiel de Ruyterschool zijn:

- schooltuinproject
- spelletjesdag (gr 1-2) en sportdag
- schoolreis en schoolkamp
- feesten met o.a. Sinterklaas, eindejaarsdiner ('s avonds), open podium show
- bezoek culturele instellingen zoals bibliotheek, dansschool, museum
- excursies naar kinderboerderij, diverse gebedshuizen etc
- gastlessen op school van diverse instellingen zoals bibliotheek, politie, scholen voortgezet onderwijs, de gemeente, dodehoek-les etc
- voorleesontbijt
 

Vrijstelling van onderwijsactiviteit
Wilt u niet dat uw kind meedoet aan een extra onderwijsactiviteit? Dan kunt u het bestuur van de basisschool vragen om vrijstelling (Stichting Amstelwijs). Als uw kind vrijstelling krijgt, moet het meedoen aan een vervangende activiteit.

Passend onderwijs
Ouders en jongeren met vragen over passend onderwijs kunnen vanaf nu terecht bij Steunpunt Amstel & Meer.