Aanmelden

Voor kinderen van geboortejaar 2017 hebben wij nog plek beschikbaar.


Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. U kunt uw kind voor onze school aanmelden door het invullen van ons aanmeldingsformulier. Dit formulier is via de administratie te verkrijgen. We hanteren op de Michiel de Ruyterschool een toelatingsbeleid. Woont u in postcode 1181 en 1182 in Amstelveen of in postcode 1081 in Amsterdam, dan krijgt uw kind voorrang bij aanmelding op onze school.
Heeft u een andere postcode, dan kunt u uw kind ook bij ons op school aanmelden. Wanneer de kinderen met voorrang zijn geplaatst, kijken we of er nog plekken beschikbaar zijn. Het toelatingsbeleid kunt u hier downloaden.
Wanneer we uw kind kunnen plaatsen, gaan we over tot de officiële inschrijving. U ontvangt hiervan een bevestiging. Drie maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Voorafgaand aan dit gesprek vragen wij u een intakeformulier in te vullen. Deze ontvangt u per mail. Na afloop van dit gesprek ontvangt u het kleuter informatieboekje.

Informatiebijeenkomst nieuwe ouders
We houden regelmatig een informatiebijeenkomst voor nieuwe ouders. U ontvangt tijdens deze bijeenkomst de schoolgids, een aanmeldingsformulier en een Kanjerfolder. We maken met u een rondleiding door onze mooie school en nemen een kijkje bij verschillende groepen. We vragen u zonder kinderen naar deze bijeenkomst te komen.

U zich hiervoor opgeven via de administratie: info@obs-michielderuyter.nl. Vermeld a.u.b. uw telefoonnummer in uw bericht.


Informatie voor nieuwe ouders in Corona-tijd
De informatiebijeenkomsten voor dit schooljaar zijn afgelast. U kunt een persoonlijke afspraak maken met de directie voor een informatiegesprek en een rondleiding na schooltijd. U kunt hiervoor bellen met 020-6431596. U kunt ook een e-mail sturen naar info@obs-michielderuyter.nl
Vermeld a.u.b. uw telefoonnummer in uw bericht.