Tijden

Schooltijden
 

Groepen 1 t/m 4   

maandag, dinsdag en donderdag               08.30 uur - 14.45 uur
woensdag en vrijdag  08.30 uur - 12.15 uur


Groepen 5 t/m 8   

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  08.30 uur - 14.45 uur
woensdag 08.30 uur - 12.15 uur

De school gaat open om 8.20 uur. De ouders van de kinderen in groep 1 t/m 3 mogen meelopen naar de klas. Gedurende de eerste week van de maand geldt dit ook voor de overige klassen.
De kinderen van groep 1/2 worden na de schooldag naar buiten gebracht door de leerkracht.
De groepsleerkracht blijft buiten wachten totdat alle kinderen zijn opgehaald. De leerlingen van de overige groepen komen op eigen gelegenheid naar buiten. 

 

Gymtijden 

Tot de herfstvakantie geldt onderstaand rooster. Daarna volgt een nieuw rooster.
 
Maandag                   

08.30 - 09.15                  
09.15 - 10.00                
10.00 - 10.45            
10.45 - 11.30
       
12.30 - 13.35              
13.15 - 14.00  
14.00 - 14.45  
 


groep 5A 
groep 5B   
groep 6A       
groep 6B
         
groep 7B   
groep 8B
groep 7A
Woensdag

08.30 - 09.15
09.15 - 10.00  
10.00 - 10.45
10.45 - 11.30     
11.30 - 12.15  


groep 3A
groep 3B
groep 4A
groep 4B
groep 8A
Donderdag

08.30 - 09.15  
09.15 - 10.00
10.00 - 10.45
10.45 - 11.30    

12.30 - 13.15
13.15 - 14.00       
14.00 - 14.45           


groep 4A 
groep 4B 
groep 3A
groep 3B

groep 8B    
groep 7B
groep 7A        
Vrijdag

08.30 - 09.15
09.15 - 10.00  
10.30 - 11.15
11.15 - 12.00

12.30 - 13.15            
13.15 - 14.00
14.00 - 14.45


kleuters 
kleuters
groep 8A
groep 5A

groep 5B
groep 6A
groep 6B

Kinderen moeten gymkleren meenemen op de dagen dat ze gymles hebben.
Gymschoenen zonder zwarte zool.