Zij-instroom


Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor onze school en uw kind is ouder dan vier jaar, dan bekijken wij eerst of nog er nog plaats is. 

Wanneer wij nog een plek beschikbaar hebben nodigen wij u uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we met u de reden van de overstap naar onze school en de onderwijsbehoefte die uw kind heeft. Wanneer u besluit over te gaan tot aanmelden, dan nemen wij contact op met de huidige school van uw kind en vragen wij een onderwijskundig rapport op. We onderzoeken of wij uw kind de juiste ondersteuning kunnen bieden. Wanneer we aan de ondersteuningsbehoefte kunnen voldoen kan uw kind op onze school ingeschreven worden.