Samen werken aan persoonlijke ontwikkeling
Partners
Welkom

We heten u van harte welkom op de site van onze school.

Een basisschool is een belangrijk stukje van je leven, voor kinderen en ouders.
Zo vinden wij het goed omgaan met elkaar van essentieel belang en daarom is onze school een Kanjerschool. De Kanjertraining heeft tot doel om het sociale en emotionele klimaat in de groep en de school te verbeteren, hierbij leren we onze kinderen op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar om te gaan.
Daarnaast willen wij de kinderen een leerzame- en ook een uitnodigende plek bieden. Op deze website vindt u alle informatie, nieuwtjes, foto's en antwoorden op veel gestelde vragen.

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE OORDELEN
(n.a.v. inspectiebezoek 27 en 29/10/15)
 
Basisschool Michiel De Ruyter heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie
handhaaft het basisarrangement.
 
*    De school behaalt goede resultaten in de kernvakken.
*    De school heeft een breed aanbod, met wereldoriŽntatie, creatieve, culturele
       en bewegingsactiviteiten.
*    De leraren verstaan hun vak en de lessen worden gekenmerkt door een
       ordelijk verloop en uitdagend onderwijs.
*    De leerlingen krijgen de begeleiding en uitdaging die ze nodig hebben.
*    Op de school heerst een stimulerend, gestructureerd en veilig pedagogisch
       klimaat.
*    Het team van de Michiel de Ruyterschool heeft wel een visie, maar deze kan
       nog aangescherpt worden meer om ambitieuzer aan te sluiten bij de
       onderwijsbehoeften van de kansrijke populatie.

Voor meer informatie over onze school klik hier
Als u tijdens het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, vertel of mail het ons!

Met vriendelijke groet, mede namens het hele team,

Ben Wilshaus dir.
Vanita Attema adj.

Directie
 

Lees meer over onze kernwaarden